- Jeg husker og savner det pulserende livet her på campus . Det var massevis av utstillinger rundt omkring i de ulike bygningene. Men jeg husker også at Notodden på mange måter virket litt avsides den gang, men det var noe helt annet da jeg var tilbake for femten år siden. Timeekspressen var etablert med time-avganger og med den ble byen mer sentral og tilgjengelig - når som helst på døgnet, sier Myran.

Notodden best i forming

-Grunnen til at jeg valgte Notodden for 30 år siden, var at dette var beste skolen for å studere forming, legger hun til. I dag har utviklingen gått i retning av færre studenter til stede på campus, og selv om dette på mange måter er trist, så er nettundervisningen kommet for å bli, sier Kristina Myran.

I dag åpner 15 masterstudenter sin utstilling på USN Notodden. Det skjer ved Instituttet for estetiske fag. Vi har tatt en titt på noen av prosjektene og lar dem snakke for seg selv:

Samskaping

Myrans hovedprosjekt i forbindelse med masterstudiet er "Samskaping" - et veggteppe bestående av forskjellige fliser og dekor. "Samskaping" symboliserer inkludering, og Myran har latt seg inspirere av sine egne elever som representerer 23 nasjonaliteter med sine ulike levesett og religioner - stedet er Aglo videregående skole på Skatval i Stjørdal.

-Går du nær nok vil du kunne finne skolens motto - Alle i mål - i teppet.

Mangfold

Et annet hovedprosjekt - "Mangfold" - er noe i samme kunstgate, der elevene som for øvrig har en aldersspredning fra 16 til 55 år, har vært med å utforme sin egen kopp. -Disse skal opp på veggen på skolen og fungere som dekor i flere avdelinger ved skolen. Hver og en gjenspeiler de ulike sider ved livet og hverdagen til hver enkelt av de 230 elevene.

-Jeg har også jobbet med et par prosjekter som jeg ikke kom i mål med, hvor ett av dem ikke ble godkjent av trafikale hensyn hjemme i Skatval.

Nettundervisning har overtatt

Morteza Amari er nestleder ved Instituttet for estetiske fag og bekrefter at det samlede studenttallet USN Campus Notodden er blitt redusert de siste årene, noe som har sammen heng med økt bruk av nettundervisning.