Iselin og Merethe er blant de beste i verden – og trenger hjelp