Når lokalpolitikere som i tillegg kan karakteriseres som tungvektere (Notoddens ordfører og Rødt Halvorsen) går ut og setter fokus på en spesifikk sak og bruker terminologien ryktespredning og hemmelighold, da er det grunn til å kommentere dette som et svært uheldig metodevalg. Men dessverre, ikke ukjent i enkelte miljøer, også politiske.

Det er grunn til å spørre seg om de faktisk forstår rekkevidden av disse karakteristikkene eller om de spekulerer i valg av metode. De som har vært aktive i denne debatten assosieres naturligvis umiddelbart med disse negative karakteristikker. Det er et lite knippe i det offentlige ordskifte som har satt fokus på at salg bør realiseres, og det med et oppriktig ønske om å rigge Notodden Energi AS for fremtiden. Basert på fakta og etter anbefalinger fra Notodden kommunes administrasjon, selskapets administrasjon, ansattes organisasjoner og bedriftens styre. Hovedårsaken er 20 års underskudd, akkumulert til nær 30 millioner kroner i form av lån. Og flere 10-talls millioner i nye investeringskostnader for å få selskapet på beina, øke leveransekapasiteten, fordi det er nødvendig for om mulig å oppnå volum for lønnsomhet og levering i markedet. Likevel, det aller viktigste er konsekvensene som har blitt signalisert, nemlig en svekket egenkapital og redusert mulighet for deltakelse i Sauland kraft AS. Et selskap preget av trygge fagmiljøer representert ved Skagerak energi AS. En realisering uten særlig fremtidig finansiell akrobatikk dersom Thermokraft AS hadde blitt eller blir solgt.

I Telens nettutgave hevder ordfører å ha vært utsatt for ryktespredning. Ordfører sier ikke av hvem. Slik det aldri kom frem hvem som hadde vært leverandør av informasjon unntatt offentligheten til lokalavisa etter at saken ble presentert første gang i politiske fora. Og som resulterte i at kommunestyrerepresentantene måtte levere inn telefoner og nettbrett i lukket rom. Men, saken fikk ingen andre konsekvenser enn ord. Det er nettopp når disse udokumenterte påstander kommer, at ryktespredning og spekulasjoner oppstår. For vår del har vi helt bevisst meddelt vårt standpunkt via leserinnlegg nettopp med bakgrunn i å ikke bli oppfattet på feil grunnlag. For å forebygge mot det som nå skjer. Mistenkeliggjøring og karakteristikker som skaper ytterligere mistillit til det politiske miljøet. Når ordfører beskylder folkevalgte kollegaer for ryktespredning, bør det dokumenteres. Ikke insinueres.

Ellers må ordfører gjerne formidle folkeopplysning om at det er flertallsvedtak som bestemmer, det er ikke spesielt oppsiktsvekkende. Ordfører må gjerne stå fjellstøtt på sin konklusjon. Som var for et salg. Lenge. Til å være imot salg nærmeste over natten. Uten at ordfører ytret divergerende oppfatninger gjennom forberedende prosesser for salg. Der ordfører selvfølgelig var sentral. Om dette er å stå fjellstøtt er vel å legge begrepet på strekk. Særlig når det ender med at kollegaer i kommunestyresalen beskyldes og assosieres med ryktespredning.

Borgar Løberg

Notodden SV