Det skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding lørdag ettermiddag.

Kommunene får tiltaksnivå B fra midnatt, natt til søndag 9. mai. Tiltakene varer til og med tirsdag 25. mai.

- Smittesporing og testing er under press

- Det er raskt økende smitte i Grenlandsområdet, og situasjonen er alvorlig og uoversiktlig. Kommunenes arbeid med smittesporing og testing er under press. For å få kontroll med smitten innfører regjeringen strenge regionale tiltak, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, statsforvalteren og de berørte kommunene har hatt tett dialog om saken.

Det er en forutsetning at de tre kommunene i tillegg raskt innfører samordnede lokale tiltak ut over tiltaksnivå B. Disse lokale tiltakene bør omfatte:

  • Begrensninger knyttet til gjennomføring av arrangement og sosiale sammenkomster (utendørs og innendørs) som er tillatt i tiltaksnivå B
  • Begrensning i antall gjester i private hjem
  • Begrensninger på fritidsaktiviteter for barn og ungdom
  • I tillegg forsterket rådgivning og samordning av tiltak ved skoler, spesielt videregående skole når det gjelder russefeiringen.

Vurderer tiltaksnivå A

Hvis kommunene ikke lykkes med raskt å innføre samordnede lokale tiltak, vil det bli vurdert å innføre tiltaksnivå A, som er det strengeste tiltaksnivået.

Tiltakene gjelder fra midnatt, natt til søndag 9. mai og varer til og med tirsdag 25. mai. Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut.

Mer om regionale tiltak

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å sette i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning.

Hvilket tiltaksnivå som velges for kommunene er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er tre tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) og tiltaksnivå C (noe høyt tiltaksnivå).

Her finner du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene