– Jeg varslet om skadedyrene allerede i november. Huseier var omtrent umulig å få tak i, og virket lite villig til å fikse problemet. Det ble nevnt flere ganger at han skulle sende en vaktmester til å løse problemet, men han så vi aldri noe til. Til de sene svarene, la han til grunn at han drev med utleie av over 300 boenheter rundt om i Norge, og at han ikke kunne ta seg tid til slike enkeltproblemer, sier Ingeborg Loe Jensen.

Ingeborg, fra Averøy i Kristiansund, startet på masterutdanningen i praktiske og estetiske fag på USN campus Notodden i fjor høst.

Leiligheten i Kongsbergveien 10 så hun første gang på en visning under en videosamtale med huseieren før semesterstart.

– Bokollektivet så kjempefint ut. Selv om prisen var høy, så syntes jeg det var verdt det på grunn av beliggenheten, og at det var så fint der, husker Ingeborg.

Men virkeligheten skulle bli en annen.

For bare noen måneder etter at 19-åringen flytter inn, oppdager hun at det er museavføring og -urin i kjøkkenskuffene i leiligheten.

Kvalm og uvel

Ingeborg varsler da huseier på sms om at hun mistenker at mus har tatt seg inn i leiligheten. Varselet blir sendt 14. november 2022. Da får hun til svar at problemet må sendes til en e-postadresse. Ingeborg gjør som hun får beskjed om, men hun får likevel ikke svar. 24. november sender hun derfor en ny melding om at det fortsatt er mus i leiligheten, og får da beskjed om at en vaktmester skal ta en titt kommende helg.

Vaktmesteren ser hun aldri noe til. Det har heller ikke andre leieboere som Ingeborg har spurt.

Med håp om at problemet vil bli fikset innen hun er tilbake etter juleferien, drar Ingeborg hjem til Averøy.

Men problemet er ikke borte når Ingeborg er tilbake i Notodden på nyåret. Det har heller blitt forverret. Det er nå store mengder muse-avføring og -urin i kjøkkenskuffene. Musene har også forflyttet seg til kjøkkenøya.

Utover i januar er det nå igjen flere runder med kontakt mellom Ingeborg og huseieren, som svarer tilbake at han skal få sett på det, eller at en vaktmester skal komme og fikse det.

– Jeg har ikke tilberedt mat på kjøkkenet på flere måneder. Jeg syntes det er utrolig ekkelt. Flere ganger når jeg har sittet i stuen, har jeg hørt de gnage i skuffene. Jeg blir direkte kvalm og uvel av å måtte leve i dette. I senere tid har vi også fått høre at det har vært gjentatte problemer med mus i denne boligen, hevder Ingeborg.

Til slutt sender Ingeborg en lang melding, hvor hun er bestemt på at hun ikke klarer mer av situasjonen, vil heve leiekontrakten og informerer huseier om krav på redusert leie. I tilsvaret skriver huseier at det er bedre om hun tar dette opp på mail og ikke via melding på telefon.

– Han svarte flere dager senere, og sa at det hadde vært en vaktmester i boligen og fikset problemet. Hva han har gjort – vet jeg ikke. Ut ifra det jeg ser, er det bare blitt brukt fugeskum i sprekkene under vasken.

– Det er ikke lenger skadedyr i boligen

Det er Oslo-baserte Emmanuel Scarvounis som er huseier og utleier av boligen. Ifølge eget utsagn til Ingeborg leier han ut over 300 boenheter over hele Norge. Etter at Telen har tatt kontakt, svarer han med en setning på melding. Der fastholder han at problemet er utbedret og at det er ikke lenger er skadedyr i boligen.

Vanskelig å oppheve kontrakt

Telen har tatt kontakt med Forbrukerrådet angående hvilke rettigheter Ingeborg har som leietaker i en slik situasjon. Dette svarer Forbrukerjurist i Forbrukerveiledning, Amna Haye:


«Mus er i kategorien skadedyr, og hvis det er mus i boligen vil det utgjøre en mangel i husleielovens forstand. Leietakeren har da rett på å få utbedret boligen så den er i avtalt stand. Når leietakeren har klaget til utleieren og det ikke har hjulpet med musefeller, må utleieren iverksette ytterligere tiltak for å forhindre at musene har tilgang til boligen. Utleieren kan ikke nekte å utbedre med henvisning til at han ikke har mulighet.

Leietaker kan holde tilbake husleie inntil mangelen rettes opp eller informere om at hun selv vil sørge for utbedringen for utleiers regning, hvis ikke utleier setter i gang egnede tiltak innen rimelig tid.

I alvorlige tilfeller kan leietakeren heve kontrakten. Vær oppmerksom på at dette kravet er strengt, slik at det skal mye til for å nå fram med et slikt krav.

Blir leietaker ikke enig med utleier om en løsning er det mulig å ta saken til Husleietvistutvalget.»

På spørsmål om utleier skal ha informert om eventuelle tidligere skadedyrproblemer før Ingeborg flyttet inn, svarer Amna Haye dette:

«Hvis utfordringene med mus ble utbedret i sin tid, er det ikke gitt at utleier må opplyse om at det var et problem. Hvis det var et problem med mus i boligen ved innflyttingen, må utleier opplyse om det. Hvis utleier ikke opplyser om noe som er et problem kan det gi leietaker rett til å heve leieavtalen.»

Vil ut så fort som mulig

Til Telen sier Ingeborg at hun ikke var klar over at hun kan unngå å. betale husleie fra problemet har blitt presentert til huseier, og fram til problemet er løst.

– Etter flere uker uten ordentlige svar og tiltak, sa han seg villig til å gi meg tjue prosent avslag på husleien. Nå betaler jeg og tre andre personer 5200 kroner i måneden for å leie her.

Tjue prosent av husleien til Ingeborg tilsier en sum på 1040 kroner.

– Jeg vil egentlig bare ut herfra så fort som mulig, sier Ingeborg.