IMDi har anmodet Notodden kommune om å bosette 18 flyktninger i 2022, mens rådmannen innstiller på 10. Mange kommuner hadde ønska å få en slik anmodning, men får det ikke. Det er en tillitserklæring til integreringsarbeidet vårt at vi får denne forespørselen.

Siden 2016 har 40 % av de voksne flyktningene som er bosatt i kommunen, kommet i arbeid og 40% er i et skoleløp og noen har flytta. I samme periode har kommunen bosatt 86 barn - det trengs i en kommune der antall eldre stiger mens innbyggertallet synker og elevtallet i skolene faller.

Notodden mangfolds- og læringssenter har kapasitet til å ta imot 18 flyktninger uten å måtte øke bemanningen. Arbeidet deres med integrering, bl.a. samarbeidet med fylkeskommunen, blir lagt merke til nasjonalt.

Mange trur at kommunen får store utgifter ved å motta flyktninger. Sannheten er at det følger med tilskudd pr mottaker som dekker utgiftene.

I følge FN var det ved inngangen til dette året over 80 millioner mennesker på flukt. Ingenting tyder dessverre på at antallet er lavere ved årets utgang. Dobbelt så mange mennesker på flukt i 2020 som i 2011. Krig, konflikt, forfølgelse og brudd på menneskerettighetene er hovedårsakene til at mennesker flykter fra hjemma sine.

I disse førjulstider vil jeg minne om hva Marte Svennerud i julefortellingen «Ittno knussel» sa: «Je tek dom alle sju». I Notodden håper og trur jeg politikerne vil si: «Vi tar dem alle 18.»

Marit Holm,

Rødt