En institusjon i Notodden blir borte. Den gamle Flykroa skal fjernes. Gjennom årene har mange ulike drivere drevet kafé og restaurant her. Men søndag kveld er det slutt. Dagens Oasen Shanghai Restaurant stenges for godt. Bygget skal rives. To mennesker med deltidshjelp mister arbeidsplassen sin. Miljøet rundt flyplassen og flyinteresserte mister et møtested. En rekke turister og fastboende mister også et fast møtested de kanskje har brukt i årevis. Som en av disse sier i dagens avis: – Her har jeg drukket kaffe fast siden 1979…

Årsaken er klar. Bygget som kroa drives i ligger litt feil plassert. Det er luftfartsmyndighetene som krever riving i forbindelse med sertifisering, godkjennelse, av drift ved Notodden lufthavn. Det skal være fri sikt i 75 meter i begge retninger ut fra senterlinja på rullebanen. Det er et sikkerhetskrav – og Oasen Kro ligger innenfor disse 75 meterne – og må derfor fjernes.

Notodden kommune, som eier flyplassen, ønsker naturlig nok godkjennelse – og kjøper ut restaurantdriverne – for å rive. Ut fra det vi skjønner har denne prosessen gått ordentlig for seg, og kommunen har også vært behjelpelige med å finne alternative lokaler i Notodden. Av ulike grunner blir ikke det aktuelt.

Det som ikke er til å skjønne her er hvor stivbeint dette regelverket er. Det er snakk om svært få meter. 75-metersmerket skal faktisk gå rett gjennom restauranten. Og så veldig mange svære fly snakker vi vel ikke om her. Denne saken burde kunne være løst ved litt smidighet og litt diplomati – sånn at vi kunne beholdt arbeidsplassene og den populære møteplassen.