Gå til sidens hovedinnhold

– Ikke ett ord om Tinnosbanen i NTP – jeg er fryktelig skuffet over statsråden

– Samferdselsminister Knut Arild Hareide ga oss løfte om at Tinnosbanen skulle få plass i Nasjonal Transportplan. Ikke med ett eneste ord er den nevnt. Dette er ansvarsfraskrivelse!

For abonnenter

Det sier leder i Tinnsobanens Venner, Lise Wiik. Hun tar nå et kraftig oppgjør med statsråden og sats for at navlestrengen i verdensarven skal få plass i den nasjonale transportplanen som skal til høring rett over påske.

Bruker alle kanaler

– Det er mer enn skuffende at Hareide ikke fulgte opp sitt løfte han ga Arbeiderpartiets Sverre Myrli i Stortinget etter at Myrli tok opp Tinnosbanen i skriftlig spørsmål. Da sa Hareide at denne delen av verdensarven skulle med i Nasjonal Transportplan (NTP). Jeg har allerede kontaktet Sverre Myrli for å forfølge dette. Vi kan ikke sitte stille og vente på statsbudsjettet for 2022, vi må bokstavelig talt på banen i høringen som skjer 7. eller 8. april. Det er Myrlis råd – og slik blir det. Vi må i det minste få inn en forpliktende ordlyd i NTP som igjen vil kunne gi penger til vedlikehold av Tinnosbanen slik at den blir kjørbar som den var på fredningstidspunktet, sier Wik.

– I tillegg til Myrli tar jeg nå også kontakt med fylkesordfører Terje Riis Johansen som vil kunne stå sentralt i høringen når det gjelder innspill fra Vestfold og Telemark. Tinnosbanen bør etter min mening vær en av de viktige sakene for det nye storfylket. Videre vil jeg ta kontakt med leder samferdselsutvalget i fylket, Arve Høiberg, og medlemmene av Stortingets samferdselskomité med Frps Bård Hoksrud, SVs Arne Nævra og Høyres Solveig Sundbø Abrahamsen, sistnevnte bør med sitt partis regjeringsposisjon kunne bidra til at vi kan bli hørt, mener Lise Wiik, som selvsagt har med seg ordfører Gry Fuglestveit på laget.

Dokumentert forpliktelse

– Statsråden og regjeringen kan ikke løpe fra sitt ansvar for verdensarven vi ble tildelt av UNESCO 5. juli 2015. Regjeringen Stoltenberg søkte, regjeringen Solberg takket ja. Dette er en dokumentert forpliktelse de har påtatt seg og da løper man ikke fra et ansvar på denne måten, sier Lise Wiik, tydelig irritert.

– Det er flott at Bane NOR investerte penger i vedlikehold av bruer i 2020 og at det er foretatt noe opprydning langs linjene. Jeg har blitt fortalt at det skal brukes fem millioner på vedlikehold også i 2021, men det er langt fra nok. Vårt soleklare krav er at denne banen settes i stand slik at det kan kjøres tog på den igjen.

Dette svarte Hareide

Her Sverre Myrlis spørsmål til Hareide:

– Tinnosbanen inngår i verdensarven Rjukan-Notodden industriarv og anlegget er fredet av Riksantikvaren. Bane NOR har ansvar for vedlikehold av banen, og Jernbanedirektoratet har anslått at det trengs 300–500 mill. kroner for at banen kan oppgraderes til kjørbar stand for museums-/turisttog. Hva er statsrådens planer for Tinnosbanen, og når vil midler til oppgradering komme?

Dette svarte Hareide:

– Som representanten viser til, har Samferdselsdepartementet etter anmodning fra Stortinget, gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en utredning om de samfunnsøkonomiske gevinstene og kostnadene ved istandsetting av Tinnosbanen. Etter avtale med Jernbanedirektoratet har Bane NOR gjennomført et omfattende utredningsarbeid. Telemark fylkeskommune, de berørte kommunene og skognæringen er blitt inkludert i arbeidet.

Alternativene som vurderes er, som Stortinget ba om, enten en ren museumsjernbane eller en operativ jernbanestrekning som kan transportere gods og tømmer. De to alternativene koster henholdsvis 510 mill. kr og 760 mill. kr.

Tinnosbanen ble fredet i 2011 og står fra 2015 oppført som en del av Rjukan-Notodden Industrial Heritage Site på UNESCOs verdensarvliste. De øvrige delene av objektet, som ikke er statlige, er oppgradert og har en tilstand som tilfredsstiller forpliktelsene som fredningsobjekt. For å få det samlede verdensarvobjektet opp på et tilfredsstillende nivå, må staten foreta nødvendige oppgraderinger av Tinnosbanen. Riksantikvaren understreker at Norge her har forpliktelser ovenfor verdensarvkonvensjonen.

Samferdselsdepartementet vil ta stilling til framtidige planer for Tinnosbanen i forbindelse med neste Nasjonal transportplan.

Får tilsyn i 2021

– Det at det ikke foreligger noen statlig strategi eller planer for denne delen av verdensarven, kan være alvorlig. I 2021 får vi et tilsyn fra UNESCO og da vil vi måtte si at denne banen bare forfaller og at Norge ikke innfrir sine forpliktelser. Det er av avgjørende betydning at vi lykkes med å få noe inn i Nasjonal Transportplan – aller helst penger, men i det minst en verbal forpliktelse. Nå er det null og det kan vi som vertsnasjon for verdens største industrielle verdensarv rett og slett ikke akseptere, sier Lise Wiik.

Verdensarvstatusen er et internasjonalt uttrykk for at den er ansett som viktig for menneskehetens forståelse av utviklingen av bærekraftig industriell utvikling, ifølge UNESCO.

– Det forteller med all tydelighet hvilket ansvar Norge har tatt på seg. Denne saken gir vi oss ikke på, sier lederen av venneforeningen for den historiske banen Sam Eyde fikk bygget i 1908–1909 og som ble åpnet av Kong Haakon 9. august 1909.

Kommentarer til denne saken