Hyttefolket lyttet og dro hjem

Mandag hadde Hjartdal kommune telefon fra 20 hytteeiere som ønsket dispensasjon fra reglene for å få være på hyttene sine. Samtlige fikk et nei.