Det kan bygges 1430 nye hytter i Notodden...

Trodde du at Notodden ikke er en hyttekommune? Du kan ta feil. Det er faktisk registrert 1278 fritidsboliger i Notodden. Og i følge kommunens nåværende planer kan det bygges ytterligere 1430.