Den arrogante ovenfra-og-ned-holdningen fra Arbeiderpartiet ved Lisbeth Øverbye, som i Telen24/2 kunne fortelle at skolesaken i Heddal er en ikke-sak, traff nok en gang en nerve i oss. Vi lurer på hva som er grunnlaget for å tro at det ikke er uro i skolesaken.

Kan de ikke lese? Kan de ikke høre? Ser de ikke at både ansatte, foresatte, andre politikere og befolkningen forøvrig er i harnisk over vedtaket som så altfor hastig ble vedtatt uten mål og mening?

Vi vil minne om hva som står på Notodden kommunes hjemmeside: "Det er visse grunnleggende verdier som gir rammer for samfunnsutviklingen. Dette må en ta hensyn til ved et hvert nytt tiltak, slik som å (...) søke samarbeid med befolkning og de som berøres av tiltak, og la disse bli hørt".

Vi kan forstå at det kan være utfordrende å se ting fra en annen side enn det som er blitt en fortalt. Men vi skal prøve. Vi har allerede ved tidligere anledninger gitt uttrykk for hvorfor vi mener en deling av barneskolen i Heddal ikke er er lur ting å gjøre. Her kommer flere:

  1. 1-7 og 8-10 er den naturlige sammensetningen. Alt som kommer fra UDIR (Utdanningsdirektoratet) har denne oppdelingen og alle læreplaner vi ansatte arbeider under legger opp til en slik modell.
  2. Kommuner som har hatt denne unaturlige løsningen sliter med dårlige resultater på nasjonale prøver. Spesielt de på 5.trinn (se f.eks. Nordreisa kommune). En av grunnene kan være overgangen til en helt ny skole i en sårbar periode av livet, der de må møte nye lærere og en helt ny skolekultur rett før de skal ta disse prøvene.
  3. I småskolen mangler det menn generelt. Ved å lage en 1-4 skole, vil de bli nærmest umulig å rekruttere menn. Den samme problematikken som nå er i barnehager, vil manifestere seg i småskolen. Vi trenger menn i skolen og tror det er mer attraktivt for menn å jobbe i en 1-7 skole.
  4. Det (manglende) faglige miljøet som vil være på 1-4 utløser også større utfordringer med ansatte enn «bare» menn. De aller fleste ansatte vil søke seg til andre skoler.
  5. Vi klarer ikke å se de økonomiske fordelene ved å fortsette å ha to skoler i Heddal. Dere endrer jo bare på hvor de går. Verken behovet for rom, lærere eller ledelse endrer seg, så langtidsbesparelsen er lik null. Kanskje minus. For hvordan skal fagarbeiderne jobbe? Mange av de er avhengige av å jobbe på SFO morgen og ettermiddag for å fylle stillingen sin. Skal de da først på Rygi på morgenen, kjøre til Sem på dagen og så tilbake til Rygi på ettermiddagen? Skal kommunen sponse egen bil til dette, kanskje?
  6. Å sammenligne denne løsningen med 1-10-skolen i Gransherad er i beste fall uvitenhet. Det er et totalt annerledes miljø og det er en stor differanse mellom å jobbe ved en 1-10 skole versus en 1-4 skole. De økende kravene som lærerne møter kan vanskelig gjennomføres på en tilfredsstillende måte uten de gode kollegaene rundt seg.

De miserable fødselstallene sier sitt. 85 fødte i 2020 tilsvarer 4 skoleklasser. Det er 8 barneskoler i kommunen vår. Det er der dere må se på de økonomiske utfordringene.

Hilsen ansatte ved Heddal barneskole.

LES OGSÅ:


Les også

Rasering av Heddal barneskole

Les også

Nok er nok!

Les også

Ansatte ved Heddal Barneskole: -Kjære politikere