Gå til sidens hovedinnhold

- Hvorfor kan dere ikke høre mer på de ansatte som kjenner hvor skoen trykker, og som kjenner presset hver dag?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Takk til Notodden Rotary for et fint møte med sykehusdirektøren.

Det var med stor interesse jeg kom på dette møtet 15. november på menighetshuset, der dir. Tom Helge Rønning fra sykehuset Telemark skulle informere om sykehusets fremtid på Notodden. Jeg synes det var en grei redegjørelse og info av direktøren, så nå har jeg blitt ytterligere styrket i å slåss for lokalsykehuset vårt!

Så ble det anledning til å stille direktør Rønning spørsmål, og det var mange og gode spørsmål som ble stilt. Ikke alt var like bra besvart av direktøren synes jeg, men det er sikkert mange som ikke er enig med meg i det, men det er vel slik det skal være, da jeg som leder for sykehusaksjonen skal og bør være positiv kritisk til alt som skjer ved Notodden sykehus.

Jeg håper Rotary vil invitere til et lignende møte senere en gang, det hadde i alle fall jeg satt pris på. Siden det var mange som ønsket å stille Tom Helge Rønning spørsmål, ble det ikke plass til alle mine spørsmål. Det jeg ikke fikk spurt Tom Helge Rønning om, var fire ting:

1. Etter hva jeg har hørt, så sies det at det nye Akuttmottaket allerede til tider er for lite, hvis dette medfører riktighet, må jeg spørre om hvordan det er mulig å prosjektere så feil?

2. Det er nå bestemt at kirurgisk sengepost skal flyttes opp til medisinsk sengepost på fredager og ned igjen på mandager. Jeg skjønner at dere nå prøver på alle mulige måter å spare penger, men dette har der jo prøvd før og dere vet så inderlig vel at dette vil skjære seg. Det er noe som heter at det er forskjell på teori og praksis, så hvorfor kan dere ikke høre mer på de ansatte som kjenner hvor skoen trykker, og som kjenner presset hver dag. Noen blir så slitne at det ender med en sykemelding, og så slutter de. Synes du det er greit Tom Helge Rønning?

3. Du nevnte at dere ønsket flere leger og sykepleiere til Notodden, men på den måten dere i dag driver Notodden sykehus på, med et minimum ansatte på jobb, kan det jo hende at noen vil vegre seg med å søke ledige stillinger her, selv om de ønsker primært å jobbe på Notodden sykehus. Er dette et bevisst valg fra ledelsens side, å minimum-bemanne avdelingene?

4. Jeg kommer nå med en påstand Tom Helge Rønning, som jeg kjenner meg ganske sikker på er riktig. Dersom du ansetter flere på sengepostene/akuttmottak og psyk, slik at de slipper å slite seg helt ut, ville det bli mer attraktivt å jobb på Notodden sykehus. Dersom dere også søkte etter flere legespesialister og sykepleiere ville vi fått et enda bedre faglig kompetansemiljø på Notodden, som igjen ville styrket hele sykehuset Telemark. Og hadde dere i tillegg også styrket røntgen med en MR maskin, ville Notodden sykehus blitt et fullverdig akuttberedskap sykehus 24/7 som du sier at du er en garantist for at det skal være.

Jeg har tro på at du Tom Helge Rønning er mannen som kan få det til, men da må du lytte mer til dine ansatte ute i avdelingene, som er fagpersonene på dette området!

Henrik Bakke, leder av sykehusaksjonen

Kommentarer til denne saken