-Hvor i all verden ble Anlegg 5 av?

Trond Ytterbø laget for mange år siden en sang om Anlegg 5 på Tinfos - han har selv jobbet ved anlegget, og nå "krever" han å få vite hvor Anlegg 5 ble av. Hvor?