Hvor blir det av svarene fra ordfører Gry på mine spørsmål i Telen 7. april 2020?

Av