I mylderet av begreper som gründere, verdiskapere og innovatører - så har ordet velferdsprofittører dukket opp. Spesielt brukt om en privat aktør som leverer velferdsgoder betalt av det offentlige - billigere, annerledes og noen ganger bedre enn hva det offentlige klarer selv.

Vi tok med statsråd Tina Bru til Kattekleiv Barnehage for et par uker siden. De er første barnehagen i Norge med «koding» på planen. Datteren min gikk i samme barnehage og hadde svømmeopplæring allerede som 5-åring. Disse kalles profittører.

På Høyres gruppekonferanse tok Erna opp tilbudet på mestringshusene, med Evelyn - som vi er blitt kjent med gjennom TV2.

Hun bestemte seg for å bli rusfri og møtte døra når hun erfarte ventetiden. På grunn av fritt behandlingsvalg kunne hun velge seg Mestringshusene på Bolkesjø, som ikke bare sikrer en lavere ventetid, men som også utfordrer det opplegget som finnes i dag. Olaf Olsvik som driver anlegget på Bolkesjø er selv tidligere rusmisbruker og har kjent på en stor mangel i offentlig rusomsorg - dette ville han gjøre bedre. Disse kalles profittører.

Vi må vri på begrepet, og kalle det velferdsinnovatører - det er det de er. De har sett behovet for en endring, og tenkt at - dette krever noe av meg - den risikoen skal jeg ta.

De siste årene har det strømmet en rekommunaliserende trend gjennom kommuner og fylkeskommuner styrt av venstresiden, og vi kan være trygge på at dette fortsetter inn i regjeringskontorene om de skulle vinne valget. Måtte det aldri skje. Jeg vil at Kattekleiv skal kunne drive barnehage, og at Mestringshusene skal kunne drive rusomsorg. Ikke på grunn av prinsipper, men fordi vi ser at det funker. Kun gjennom korrektiver og konkurranse kan vi sørge for at den offentlige rusomsorgen og den offentlige barnehagen blir best mulig.

Veslemøy Wåle, 3. kandidat for Høyre i Telemark