I Norge har vi fem typer valg, når vi regner med sametingsvalget, som er kun for de som hører til samefolket. For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å stemme ved sametingsvalget. De øvrige valgene som hele befolkningen med norsk statsborgerskap kan delta i er fire typer valg. To av disse valgene skal vi ha i september 2023, det ene er fylkestingsvalg og det andre er kommunevalg.

Det tredje valget blir i september 2025, da skal vi ha stortingsvalg eller Riksvalg som noen også kaller det. Det fjerde type valg brukes ikke så ofte, det er folkeavstemning som brukes når politikerne vil at folket skal avgjøre en sak, eller gi politikerne et råd.

Hvorfor jeg kommer med et leserbrev om dette nettopp nå, er fordi jeg i flere år har registrert at de fleste av oss, blander rikspolitikk som utøves på Etortinget og i Regjeringen, med fylkes og kommunepolitikk, som utøves i fylkestingene og i kommunestyrene.

Når vi har fylkes og kommunevalg, da har rikspolitikerne ikke noe i media å gjøre, i så stor grad som ved stortingsvalg/Riksvalg mener nå jeg. «Da bør Jonas, Erna, Trygve, Sylvi Audun, Bjørnar og resten av gjengen fra Stortinget ligge meget lavt i terrenget, de bør sågar gå i hi»!

Da er det kun toppkandidatene til de respektive partier fra fylker og kommuner, som bør være i fokus, og resten av listekandidatene bør være aktive i media.

Da er det opp til oss velgere å bedømme om våre politikere har gjort en tilfredsstillende jobb eller ikke, og om de er verdig til å bli gjenvalgt for fire nye år.

Avslutningsvis mener jeg media har et spesielt ansvar til å sørge for å passe på at det til et vært valg, setter søkelyset på de politikere i de respektive fylker og kommuner, og ikke på toppledelsen i partiene sentralt og i regjering. Håper framtidens valg blir satt riktig Søkelys på. «Leve mangfoldet og demokratiet»!

Henrik Bakke

Politiker/Synser