Vi advarer i denne reportasjen mot sterke bilder i bildekarusellen på toppen av denne saken og video nede i saken. Det er Heimevernsområde 03 står for regien av øvelsen hvor også det lokale brannkorpset, ambulansetjenesten, kommunens beredskapsteam og observatører fra Kongsberg-regionen deltar.

11 skadde i "eksplosjon"

Klokken 09:00 smalt tre sprengladninger ved råstofflageret til plastbedriften i Hydroparken, 11 skadde markører hadde da rykket inn med alvorlige skader som å ha fått avrevet an arm, ammoniakkskader i huden, splintskader og ikke minst traumeskader i form av sjokk.

Soldater rykket så gruppevis inn, først de som fikk oversikten over skadeomfanget, så sanitet med militær ambulanse og sivile ambulanser i bakhånd. Med gassmasker på grunn av "ammoniakken" tok HV-soldatene hånd om de skadde og de som var rammet av sjokk. Markørene gjorde en god jobb og skapte det som karakteriseres som riktig oppførsel i en traumatisk situasjon - riktig i den forstand at de skrek, slo og var ute av stand til å ta vare på seg selv. De hardt skadde bidro til at mannskapene virkelig måtte slite for å få dem ut av skadeområdet og til stabilisering i "Velferden" i Hydroparken før de mest alvorlig skadde ble ført til inngangen på sykehuset - som imidlertid ikke var med på denne øvelsen som rettet seg mot HV-soldatene, ambulansen og brannvesenet denne gang.

Vi trener for deg

- Vi startet øvelsen natt til søndag etter at etterretningen hadde gitt oss informasjon at en annen statsmakt skulle stå for terroranslag mot Notodden., Våre første observatører var så på plass ved de områdene og loggførte all bevegelse i die områdene som antatt skal kunne få terroranslag. Disse normale og unormale observasjonene er grunnlaget for hvordan vi legger opp vår innsats, sier sjefsjefsant i HV03, Jim Berg.

NB! Vi advarer mot sterke scener i denne videoen, hentet fra militærøvelsen i Hydroparken:

- Dette er en øvelse og jeg tror de aller fleste har fått det med seg. Vi ønsker å bli best mulig på slike aksjoner som dette. Vi både håper og tror at det ikke vil bli nødvendig å bruke kunnskapen og erfaringen vi høster med slike øvelser, men i alle tilfeller er det godt og viktig å ha foretatt slike øvelser for å ivareta sikkerheten best mulig for sivilbefolkningen. Det er jo for dere vi trener, sier Berg - glad for et godt samspill med kommunen, ambulansetjenesten og publikum generelt.

- Jeg er opptatt av at publikum snakker til oss soldater - det er faktisk viktig og gjør det realistisk.

To nye anslag i dag

Øvelsen vil pågå hele dagen i dag. Berg ønsker å informere om at det blir et anslag mot Skolandparken klokka 15.00 og mot flyplassen klokka 20.00. Berg vil ikke si noe om hva "terrorsanslagene" innebærer på disse stedene av hensyn til at soldatene ikke skal være forutinntatt på det som møter dem. - Soldater er også på sosiale medier og kan da lese hva som skal skje på Telen.no om jeg forteller det, sier Berg.

- Øvelsen er omfattende og variert når vi først øver i et industrielt område, så i et byområde for så å sikre en flyplass. Notodden har gode treningsmuligheter og vi setter pris på kunne bruke Notodden som treningsbase. Dette er svært viktig å kunne trene i fredstid, sier Berg - som mener krigen i Ukraina aktualiserer slike øvelser.

Forstår reaksjoner

- Det har ikke vært noen negative reaksjoner utover en jeg selv opplevde i går. Jeg skulle inn på Stasjonen kafé for å få meg litt mat og da fikk jeg denne: «- Da jeg så deg komme i fullt utstyr med våpen, var jeg på vei til å låse døra...». Det har jeg forståelse for, men ikke vær redd for å ta kontakt og still gjerne spørsmål, sier Berg.

- Vi har dedikerte soldater som faktisk er med på en dugnad. Vi lønner dem noe, men det er langt fra det de har i tapt arbeidsfortjeneste fra sine arbeidsgivere. Jeg er svært opptatt av at Norge holder på verneplikten sin med førstegangstjeneste. Jeg ser det i HV03 at soldatene, menn og kvinner, virkelig ønsker å gjøre en innsats, sier Berg.