Siden de første funnene ble gjort på norsk sokkel, har olje- og gassnæringen vært en viktig bærebjelke for velferdsstaten. Olje- og gass leverandørindustrien bidrar direkte og indirekte til 205000 arbeidsplasser. Inntektene er med på å finansiere skoler, sykehus og infrastruktur over hele landet. Det har gjort den til vår viktigste næring. Samtidig står vi overfor klimaendringer og fallende inntekter fra oljen. Det gjør at vi må omstille oss allerede nå. Derfor må vi bruke kunnskapen vi har i næringen til å utvikle nye, grønne og lønnsomme næringer.

Vi skal omstille, ikke avvikle næringen. Gjennom å bruke kompetansen og inntektene fra sektoren til å finne nye grønne løsninger som gir nye arbeidsplasser. Olje- og gassnæringen har bidratt med over 200 milliarder kroner årlig. Når vi på lang sikt skal erstatte en del av disse inntektene må alle sektorer i næringslivet bli mer lønnsomme og produktive.

Høyre vil ta i bruk og videreutvikle vår verdensledende kompetanse. Norge har allerede betydelig kompetanse på å bygge havinstallasjoner. Sånn som vindturbiner til havs. Derfor skal vi bruke kompetansen og inntektene fra sektoren til å komme over i grønne teknologier.

Hurtig avvikling av olje- og gassnæringen er uforsvarlig og ikke bærekraftig politikk. I Notodden er det ca. 200 personer som har sin arbeidsplass knyttet direkte og indirekte til olje- gass industrien. For Notodden samfunnet er dette helt sentrale arbeidsplasser og som ikke kan erstattes i en håndvending.

Godt valg!

Jørn Christensen

Notodden Høyre