-Hjuksebø må med i planen

-Hvis Notodden mener alvor med å innlemme Hjuksebø i kommunen, må Hjuksebø med i areal- og næringsplanen. Gang- og sykkelsti må prioriteres.