Hjemmeliv i koronatid: Fredrik er i risikogruppa og holder avstand

Hjemme hos Fredrik og Anita Feyling i Grotbekkvegen tas det ekstra forholdsregler for å unngå smitte. Men de sitter ikke uvirksomme i hver sin lenestol av den grunn.