-Vi kommer økonomisk godt ut

Når det gjelder de såkalte "anslag for vekst i frie inntekter" er det bare Nissedal som har en høyere økning enn Hjartdal. For Hjartdals del økes de frie inntekter fra staten med (3,5 prosent) 4 millioner kroner.