Må betale for hyttesøppel som ikke finnes

HJARTDAL: Rådmannen gikk for at Gunnbjørg Groven Aspheim (66) og Torbjørn Opsal (72) fikk fritak fra renovasjonsavgiften fordi hyttene deres aldri er i bruk. Formannskapet med ordføreren i spissen gikk likevel enstemmig inn for å kreve avgift for søppel som ikke eksisterer.