Kleppen og Odden var begge habile

HJARTDAL:– Den som har et nært slektskap eller vennskap til noen av partene, bør ikke behandle eller avgjøre vedkommende sak.