En krevende tid framover

Den økonomiske situasjonen er fortsatt krevende for Hjartdal. Og folketallet minker. Men økt skatteinntekter med mer gir lyspunkter.