De brøt naturmangfoldsloven, og også verneforskriftene for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde og Flottin fuglefredningsområde med sine grøfter og grushauger, mener Aust Telemark Tingrett, som avsa sin dom tidligere i dag.

Retten fastholder også bøtenes størrelse til 50 000 kroner – til hver av de to grunneierne.

Les mer i onsdagens papirutgave av Telen.