Lagmannsretten startet sin behandling av ankesaken nå i formiddag. Som kjent ble de to dømt i Aust Telemark tingrett i fjor sommer til å betale bøter på 50 000 kroner hver for å ha gravd ei dreneringsgrøft og lagt opp en grushaug for å vedlikeholde en driftevei.De to mener de har lov til ordinært vedlikehold av gårdsbruka sine innenfor verneforskriftene for Brattefjell Vindeggen landskapsvernområde. Direktoratet for naturforvaltning var altså av en annen mening og politianmeldte arbeidene.

Les også: – Ikke skyldig, Tapte i retten

Lagmannsretten har satt av tre dager til ankebehandlingen