Saken ble ført i lagmannsretten i forrige uke, og dommen falt i formiddag.

De var begge tiltalt etter naturmangfoldloven til bøter på 50 000 kroner hver for å ha gravd grøfter og rettet opp en beskjeden traktorvei inne i Brattefjell Vindeggen landskapsvernområde og i Flottin Fuglefredningsområde.

De to tapte saken sin i tingretten, men vant altså ankesaken sin i lagmannsretten. Andersen og Lid mente regleverket ga åpninger for at de skal kunne skjøtte landbrukseiendommene sine og holde de ved like, og det sier altså langmannsretten seg enig i.

Les også: – Ikke skyldig, – Vanlig landbruk blir gjort kriminelt