Vil selge Hjartdal Elverk til Skagerak Energi

Flertallet i Hjartdal kommunestyre vedtok å gå videre i forhandlinger med Skagerak Energi med tanke på å selge Hjartdal Elverk.