Er Hjartdalsbygdene glemt?

- Hvordan skal du finne Hjartdalsbygda når du kjører langs nye E134? lurer tidligere Hjartdalsordfører Olav Tho. For i det nye krysset ved innkjøring, eventuelt utkjøring, av den nye Mælefjelltunnellen står to skilt: Et til Nutheim - og et til Rauland. Ikke noe viser til Hjartdalsbygda eller noe annet som har med Hjartdal å gjøre.