Ombygging av Breivatndammen

De to dammene ved Breivatn skal bygges om i løpet av 2019 og 2020. Kostnadsramma er på 45 millioner kroner. Arbeidet med rigging er i gang.