Vi Fritid vil erobre Hjartdal

Med startpakke på 175 000 kroner og månedlig lisens på 10 000, håper Vi Fritid å få avtale med Hjartdal kommune om tilrettelegging for økt aktivitet.