Endelig gode mobilforhold. – Dette er så viktig for oss at vi gir kommunen 50 000 kroner

– I tillegg gir vi ordføreren og prosjektlederen en kopp hver fra Breivatn velforening, så hver gang de bruker koppen, håper vi de tenker; er det kanskje noe mer de trenger der oppe?