Her er boka om 202 husmannsplasser i Sauland

Det stadig økende folketallet på 1600-tallet gjorde at husmannsplassene i Sauland vokste fram. På det meste var det rundt 140 plasser innenfor Sauland bygdegrense.