"Veisjefen" Arve fikk pekt ut utfordringene i kommunen

Arve Høiberg er et navn man bør merke seg – først som sist. tirsdag ble han valgt til hovedutvalgsleder for samferdsel i storfylket Vestfold Telemark. Onsdag er han på signingsferd i for ham ukjent terreng i øvre deler av storfylket. – Først og fremst for å se, lytte og lære, ifølge ham selv.