Hjartdal kommune er positive til kjøp av aksjer i Sauland kraftverk tilsvarende avtale med eierandel 14,35%, anslagsvis en kostnad på 34,5 mill. kroner. Dette ble vedtatt under kommunestyret i Hjartdal onsdag.

Kjøpet av aksjer finansieres via investeringsfondet på 16 mill. kr og eventuelt disposisjonsfond, og anna finansiering kan også utgreies.

Kommunestyre tar endelig stilling til saka og finansieringa når investeringsbeslutningen er tatt og forretningsplan/investeringsplan foreligger.

Ved mulighet for ytterligere innkjøp av aksjer fra private fallrettighetseiere skal Hjartdal kommune så langt som mulig erverve disse rettighetene i tråd med aksjonæravtala paragraf 12.2., heter det i vedtaket.