(TA:) Det sier administrerende banksjef Ben Roger Elvenes i Sparebanken din. Han kommer til å ha en dobbeltrolle som administrerende direktør i det nye selskapet.

Fra 25. oktober er Sparebanken din og Drangedal sparebank to av ti banker som går sammen som selvstendige eiere i Lokalbankalliansen.

– Et helt nytt grep

– Det er artig det vi gjør nå. Jeg har vært 25 år i bank nå. I halvparten av tida har vi vært med i en allianse, og i den andre har vi vært en del av Eika-alliansen. Nå etablerer vi vår helt egen allianse, som er helt forskjellig fra det vi har vært med på tidligere. Etter 180 års historie tar vi nå et helt nytt grep, forklarer Elvenes. Han tror også at det vil snu opp ned på en tidligere trend.

– Det vi gjør nå er å sørge for selvstendigheten i tida framover. Vi tar tilbake kompetansen som vi tidligere har gitt fra oss sentralt. Vi skaper egne arbeidsplasser og vi tar tilbake kompetansen i eget distrikt, mener han.

– Det er helt riktig, istemmer banksjef Kjell Nærum i Drangedal sparebank.

– For oss er det viktigere at vi har fokus på egne arbeidsplasser. Det har vi nå ytterligere forsterket. Vi legger ikke opp til sterke sentrale kompetansemiljø. Bankene skal hver for seg bygge opp kompetanse lokalt, og nå skaper vi arbeidsplasser lokalt i Bø og Drangedal, sier han.

Han påpeker også hver enkelt bank får en større innflytelse i den nye alliansen som en av ti stemmer.

– Det blir en markant forskjell fra den alliansen vi kommer fra, og det kommer til å bety noe for lokalt næringsliv og kunder.

De to lokale sparebankene har alltid vært gode venner og konkurrenter.

– Men samarbeidet har forsterket seg kraftig det siste året, mener Nærum.

Sparebanken din er en fusjon mellom tidligere Bø og Seljord sparebank, som har filialer på Herkules, Bø, Seljord og Åmot. De vurderer nå å etablere seg på Notodden, og Sparebanken Drangedal lukter på en utvidelse i Bamble. De lokale bankene har definitivt ikke tenkt å legge seg i forsvar.