Svelgfoss- historien er slående interessant

Han er glad for at han fikk jobben med å utarbeide en mulighetsstudie for Svelgfoss. Nå forstår han den viktige historien.