Her skal det tilrettelegges for bygdefolk, bilister og turister

- Sagbrukstomta og Prestodden er det første folk møter når de kommer til Hjartdal, så det er viktig at det ser fint ut så vi får stoppet dem, og får dem videre inn i bygda, sier Tor Djupedal.