- Her skal alle de 549 elevene være trygge!

Skolene åpner igjen. Tirsdag morgen skal 549 elever møte fram her - på Notoddens største og tetteste skoleområde - og være trygge på at smittevernreglene blir overholdt. Rektor Eirill Murtnes på Notodden Ungdomsskole og konstituert rektor Anne Lise Landverk på Sætre skole tror det skal gå bra.