– Eiendom Norges regionrapporter for fjerde kvartal viser et velfungerende boligmarked i 2018, men med prisnedgang i de fleste områder i årets siste kvartal, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Holmestrand i Vestfold opplevde sterkest vekst i kvartalet, med en oppgang på 2,5 prosent, mens Bergen Nord/Øst hadde den svakeste utviklingen, med en nedgang på 3,7 prosent.

Den sterkeste tolvmånedersveksten var i Ullern i Oslo, med en oppgang på 7,8 prosent. Deretter fulgte Vestre Aker bydel i Oslo med 7,7 prosent og Nordre Aker med 7,6 prosent.

– Flere bydeler i Oslo har størst prisvekst i 2018, og mye av prisfallet i hovedstaden i 2017 er hentet inn igjen. I fjerde kvartal har prisene stort sett gått ned over hele landet, noe som er normalt i årets siste kvartal, sier Lundesgaard.

Den svakeste prisutviklingen for alle 12 månedene til sammen hadde Notodden, med en nedgang på 2 prosent.

Lillehammer, og Elverum opplevde et prisfall på henholdsvis 1,7 og 1,6 prosent.