Her kan det bli kork: - Ambulansen skal komme frem

Av

To av tre overganger over Tinnelva stenges, og kan potensielt skape en flaskehals ved krysset ut fra Heddalsvegen mot E134. Lene Himberg Krosshus forsikrer om at ambulansen skal komme frem.