Se hvor mange fastleger det er i distriktet

Av

De minste kommunene hadde i fjor klart flest fastleger ut fra innbyggertallet.