Rask psykisk helsehjelp er et tilbud rettet mot voksne over 18 år som har angst og/eller depresjon av lett til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg. Notodden er en av 12 kommuner som er med i pilotprosjektet som startet i januar 2013 i regi av Helsedirektoratet.

Gir resultater

Nå har de første forskingsresultatene fra virksomheten på Notodden kommet, og det er hyggelig lesning for de ansatte:

– Fra forskingen kom i gang i september 2014 til nå, har en svært høy andel av de vi har hatt i behandling opplevd en sterk reduksjon i symptomtrykk og livskvaliteten er også betydelig øket. Endringene er såpass store at de er sammenliknbare med resultater fra liknende piloter i England, sier spesialsykepleier Anne Helga Johnsbøen.

– Vi hadde tidlig en opplevelse om at dette hadde god effekt for den rette målgruppa, men det er godt å få det bekreftet selv om vi foreløpig ikke vet noe om lagtidsvirkingen, legger hun til.

Nye kurs

Siden høsten 2013 har de hatt kurstilbud i prosjektet, som også tilbyr veiledet selvhjelp og individuell samtaleterapi. I høst starter de opp tre nye åtte ukers kurs. 10. september og 15. oktober starter to som går på mestring og forebygging av depresjon, og 22. september starter et kurs som går på mestring og forebygging av angst.

Ledig plass

– Det er fortsatt ledige plasser, og et av dem er et morgenkurs. Vi har fått svært positive tilbakemeldinger på kursene fra dem som har deltatt tidligere. De opplever det som nyttig samtidig som de fleste opplever at symptomtrykket går ned, sier Torhild Husby, sexolog og barnevernspedagog.

– Ikke minst opplever de det godt å møte andre mennesker i samme situasjon og se at de ikke er alene om å slite. Det å gå på en psykisk smell kan skje alle, og det er spådd at innen 2020 vil depresjon være den vanligste lidelsen i den vestlige verden, legger hun til.

Flere menn

Gjennomsnittsbrukeren av Rask psykisk helsehjelp er kvinner mellom 31 og 49 år, men stadig flere menn har kommet med etter hvert.

– Målet med kursene er å lære sin egen angst og depresjon å kjenne, hva som er underliggende årsaker til at den oppstår, lære om symptomene og hva som opprettholder vanskene. Ikke minst å jobbe med tankemønsteret og utforske alternative tanker. Til sist håper vi at deltakerne på sikt kan bli sine egne terapeuter, sier Husby.

Selvhjelp viktig

– Veiledet selvhjelp er et eget tilbud vi har, der målet nettopp er at brukerne skal bli sin egen terapeut. Poenget med dette tilbudet er å nå ut til flest mulig, og da er det viktig at vi veileder klienten i å hjelpe seg selv. For noen er terskelen høy for å søke terapi, men selvhjelp kan være lettere og ikke så stort. Mange tror ikke de har det i seg å kunne hjelpe seg selv, men der kan terapeuten coache dem videre. Det å få oppfølging fra terapeut samtidig som man leser selvhjelpslitteratur kan ha god effekt framfor å lese seg til alt på egen hånd, sier vernepleier Nina Bjorheim, og oppfordrer de interesserte som vil bli med på kursene til å ta kontakt på telefon eller e-post.

Senker aldersgrensen

Nytt i høst er at tilbudet nå også rettes til 16- og 17-åringer.

– Det gjør vi på grunn av etterspørselen både fra videregående skole og andre. En av helsesøstrene ved Notodden videregående tar nå videreutdanning i kognitiv atferdsterapi, og på sikt ønsker vi et samarbeid hvor vi også kan tilby kurs på skolen for å komme tidlig inn og jobbe forebyggende, sier Johnsbøen.

Prosjektet får støtte fra Helsedirektoratet i et år til. Etter det er målet å implementere det i det kommunale helsetilbudet.

Se faktaboks nederst på siden for mer info om Rask psykisk helsehjelp.