Også fylkeskommunen sier stopp

Artikkelen er over 3 år gammel

Også Telemark fylkeskommune kan komme til å legge ned innsigelse. Kommunen har ikke undersøkt området for automatisk freda kulturminner. Det er kommunen lovforpliktet til å gjøre.