Ove med roman om Murukleiven

Artikkelen er over 2 år gammel

I 1908 ble skjelettet av en voksen mannsperson avdekket under gravearbeid ved stavkirka i Heddal. Grava lå langt fra de høyreiste gravsteinene over bygdas store menn, for skjelettets gravsted var helt i ytterkant av kirkegården og kun markert med et rustent, anonymt jernkors.