Gravsteiner ligger strødd: – Å kalle det en skamplett er å overdrive

Gravsteinene som ligger strødd ved kapellet i Heddal er ikke et vakkert syn. Kirkeverge Håvard Jørgen Russnes sier det er flere årsaker til at det har hopet seg opp, men slår fast i løpet av dette intervjuet at gravsteinene snart skal lagres et annet sted.