Reinen som ble drept av lyn hadde ikke skrantesjuke

TRAGEDIEN: Over 300 villrein ble drept av lynet på Hardangervidda i august 2016. FOTO: Håvard Kjøntvedt / SNO

TRAGEDIEN: Over 300 villrein ble drept av lynet på Hardangervidda i august 2016. FOTO: Håvard Kjøntvedt / SNO

Artikkelen er over 2 år gammel

I 2016 ble over 300 villrein drept av lyn på Hardangervidda. Nå bekrefter Mattilsynet at dyrene ikke var smittet av skrantesjuke.

DEL

Det skriver nettstedet Hjorteviltportalen.

Det var i august 2016 at en oppsynsmann fra Statens naturoppsyn (SNO) fant 322 døde reinsdyr på et lite område sør på Hardangervidda. Trolig ble flokken blitt truffet av lyn.

– Funnene ble gjort i nærheten av Svensbu, som for øvrig er et historisk område knyttet til tungtvannsabotørene, fortalte Lars Inge Enerstvedt ved SNO i Rødberg til Laagendalsposten.

Foreløpige prøver

I dagene etter at de døde dyrene ble, ble det tatt prøver av alle hjernene. Alle testet negativt for skrantesjuke.

Nå er Mattilsynet også ferdige med analyser av lymfeknuter fra flokken, og disse bekrefter at ingen av dyrene var smittet.

Det ble først kun brukt hjerneprøver, siden det er den EU-godkjente påvisningsmetoden for skrantesjuke (Chronic Wasting Disease eller CWD).

Men smitten kan finnes i lymfeknuter før det kan påvises i hjernen. Dette har blant annet vært tilfelle i prøver som er gjort av døde dyr i Nordfjella.

Ny metode

Med nye metoder, utviklet av Veterinærinstituttet, har det gitt muligheten til å gå tilbake og teste lymfeknutene fra villreinene som ble drept av lynet på Hardangervidda i 2016.

– Ved å teste lymfeknuter vil vi kunne oppdage smittestoffet på et tidligere tidspunkt enn ved kun å ta hjerneprøver. Vi er lettet over at alle prøvene var negative, sier Hallgeir Herikstad, skrantesjuke-koordinator i Mattilsynet, i en artikkel som er publisert på Hjorteviltportalen.

Ikke friskmeldt

Det eneste stedet hvor det er funnet den smittsomme varianten av skrantesjuke i Norge, er dermed i den nordre sonen i Nordfjella, der all villreinen ble skutt og drept. Ut over dette er det ikke påvist CWD i verken vill eller tam rein her i landet.

Men Mattilsynet vil likevel ikke erklære Hardangervidda for sykdomsfri.

– Men alle prøvene vi har tatt gir oss en indikasjon på at sykdommen ikke har spredd seg hit, sier Herikstad.

Artikkeltags