Gå til sidens hovedinnhold

Har Notodden kommune en bærekraftig politikk?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For en vanlig innbygger i Notodden er litt vanskelig å forstå det som skjer nå om dagen. Først har vi Termokraft-saken, og nå dukker også skolestrukturen opp på nytt. En lurer på hvorfor saker blir hemmeligholdt, trodde en hadde lært av rådmannssaken for noen år siden. Dessuten er det også vanskelig å forstå den kraftige reaksjonen fra de som ikke fikk det som de ville. Slikt skaper mistillit fordi en tror det er noe mer i denne saken som ikke kommer fram i lyset. Det at et stort firma med god økonomi er villig til å kjøpe opp et underskuddsforetak og få det lønnsomt når prisene er låste, forstår jeg ikke, men det er vel kanskje dette som hemmeligholdes.

Det er en kjent sak at kommunen har dårlig råd, det er grunnen til at skolestrukturen kommer opp på nytt. Og igjen får vi dragkamp mellom idelogi og prinsipp mot sunn folkelig fornuft. Slik jeg ser det er det nesten ikke mulig å planlegge fram i tid for samfunnet endrer seg fortere enn en rekker å fullføre en plan. Slik som situasjonen er nå har vi dessverre ikke noen bærekraftig politikk på dette området og de som lir er den oppvoksende slekt.

Det hevdes at elevtallet er minkende. Men samtidig bygges det mye og store byggeprosjekt er på gang. Hvem er det som flytter inn i disse boligene? Er det pensjonister som er lei av å stelle med eget hus og hage? Når prisen på disse boenhetene er 5 til 8 mill er det lite trolig at det er barnefamilier som flytter inn. Det sies at det skal bli 10-talls nye arbeidsplasser på Notodden, og at flere firmaer har økt sin arbeidstokk. Er dette folk fra distriktet som har gått arbeidsledig eller er det folk utenfra og hvorfor øker ikke da folketallet? Dette er spørsmål som jeg mener politikere må stille seg selv for å ta riktige valg.

Det å ta stilling til hvordan skolestrukturen skal se ut med så og så mange skoler må sees i sammenheng med den øvrige samfunnsstrukturen, og ikke bare på et faglig grunnlag. Hvor er boligområdene, hvordan er infrastrukturen, tilbud til eldre og de med spesielle behov? Alt henger sammen.

Skal en få økning i folketallet, bør en legge til rette for lavkostnad boligenheter. De boligenhetene som planlegges nå er for ressurssterke folk som kanskje vil ha en rolig pensjonisttilværelse. Men i virkeligheten er det de fruktbare familiene en er ute etter og som en bør skaffe gode levevilkår for.

Jeg mener og tror at for å få til en bærekraftig politikk i Notodden må en endre mye av strategien når det gjelder viktige samfunnsområder. Dernest bør nok det bli mere samarbeid mellom partiene for å nå felles mål. Tror ikke det har noen hensikt å stå fast på det med skole i Heddal, det løpet er kjørt for lenge siden. Dersom en hadde fått i gang boligbygging rund Vidarvoll ville en i det minste hatt et grunnlag for en skole.

En må heller ikke glemme det såkalte grønne skiftet. Dersom en skal ta det på alvor vil også det påvirke og ha en konsekvens for det valg som skal tas nå, enten det gjelder skolestruktur, boligbygging eller andre samfunnsmessige funksjoner. Vi får også andre faktorer nå, energiprisene er høye og uforutsigbare. Hvordan vil det virke innpå de forskjellige virksomhetsområdene i kommunen?

Det vil også skape større forskjeller mellom de som har mye og de som har lite. Nok et problem som kommunen og politikere må takle.

Behovet for en bærekraftig politikk er til stede nå, sakene som har dukket opp nå, viser at vi ikke har det.

Gransherad 20.10.2021

Harald Tjønnås

Kommentarer til denne saken