Har du denne senen på underarmen? Da ligger du etter i evolusjonen

Kroppen din er full av «gamle greier» den ikke lenger trenger. Her er fem spor av evolusjon du kan finne på kroppen din.