Han vil hente statsråden til Grønkjær

– Det er imponerende hvilke ambisjoner og visjoner ildsjelene og pådriverne for et nasjonalt senter for mennesker med nedsatt funksjonsevne har på Grønkjær. Det er unikt og viktig det de jobber med.